ثبت علامت تجاری در آلمان 

ثبت تجاری در آلمان هم می تواند بر روی محصولات صورت بگیرد هم خدمات. و روش ثبت نام هر دو یکسان می باشد. اداره ای که وظیفه ثبت برند ها در آلمان را بعهده دارد، دفتر امتیاز نامه و علامت تجاری آلمان است که روزانه صد ها نام و برند را در آلمان ثبت میکند.

ثبت بین المللی براساس موافقتنامه و پروتکل مادریدتاریخچه کنوانسیون پاریس درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی نشان می دهد که به منظورحمایت از علائم تجارتی درسطح بین المللی به موجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) میبایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات کشورهای مختلف عضو به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید.به همین منظور جهت سهولت در روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضوکنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و درآن سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجارتی تصویب نمودند. این سیستم شامل دو معاهده می باشد : موافقتنامه مادرید مورخ 1891 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنین آئیننامه مشترک. سیستم مادرید دارای 85 عضو متشکل از کشورها و دفاتر منطقه ای میباشد. نکته ی قابل توجه اینکه درخواست ثبت بین المللی تنها“ از طریق دفاتر مالکیت صنعتی کشورهای عضو سیستم مادرید امکان پذیر بوده و منوط به ثبت در کشور مبداء می باشد.

دسته بندی بیزینس شما در آلمان یکی از موارد مهمی که شما باید در آن با احتیاط عمل کنید، انتخاب کلاس یا دسته موضوعاتی است که محصولات یا خدمات شرکت شما در آن دسته خواهند بود. شما حق انتخاب 3 کلاس یا دسته بندی را خواهید داشت. و البته انتخاب کلاس های بیشتر نیز مقدور خواهد بود، منتها شما به ازای هر کلاس بیشتر مبلغی اضافی را نیز هنگام پر کردن فرم ثبت علامت تجاری در آلمان پرداخت خواهید کرد. بهتر است پیش از اقدام به ثبت برند یا علامت تجاری خود، لیستی از محصولات و خدمات خود تهیه کنید تا به مشکلی بر نخورید. توجه فرمایید که امکان تغییر کلاس فعالیت شرکت شما پس از ثبت وجود ندارد، پس می بایست تصمیم ها، مشاوره ها، و رایزنی ها را پیش از آن انجام داده باشید. همچنین توجه فرمایید که دفتر ثبت علامت تجاری آلمان موظف به جستجو در دیتابیس برند ها، علائم تجاری و نام ها نیست. بنابراین، شما باید جانب احتیاط را رعایت کرده و پیش از اینکه علائم تجاری یا برند خود را ثبت کنید، درباره یکتا بودن و تکراری نبودن آن تحقیق به عمل آورید. در غیر اینصورت، این امکان وجود دارد که مالکین بیزنس های پیشین علیه شما یک پرونده اختلاف ایجاد کنند. و اگر تا 3 ماه پس از ثبت علامت تجاری شما بتوانند دفتر ثبت برند آلمان را قانع کنند، خواهند توانست آن نام یا علامت را از شما سلب امتیاز کنند.

مزایا و کاربرد علامت تجاری مالک علامت تجاری او را از حمایتهای قانونی برخوردار میسازد ، مالک میتواند برای متمایز نمودن خدمات کالا خود از آن استفاده نموده و یا در ازاء دریافت وجه، شخص دیگری را مجاز به استفاده از این علامت خاص بنماید. در واقع حق استفاده انحصاری از علامت ثبت شده جهت استفاده بر روی محصولات و خدمات موردنظر و یا ارائه مجوز استفاده از آن به دیگری، صرفا“ در اختیار صاحب علامت میباشد. دوره حمایت از علامت تجاری 10 سال است که میتوان آن را با پرداخت هزینه های پیش بینی شده در مقررات به دفعات نامحدود ، تمدید نمود. حمـــــایت از علائم تجارتی به سبب شهرت و منافع مادی حاصله از آنها موجب تشویق صاحبان این حقوق به انجام اقدامات مبتکرانه و شجاعانه درسطح جهان میگردد . همچنین ممانعت از رقابتهای غیرقانونی و ناعادلانه از قبیل جعل علامت تجاری مشابه برای خدمت و یا محصول نامرغوب و متفاوت را در بردارد. حمایت ازعلایم تجاری توسط دادگاه صورت میگیرد به طوریکه دراکثر نظامهای قضایی، دادگاهها قادرخواهند بود مانع از تخلفات انجام شده بر روی علایم تجاری شوند.

شرایط علائم تجاری بین المللی قابل ثبت: تعداد علایم قابل ثبت درسطح جهان ً تقریبا نامحدود هستند، و مطابق با قانون مصوب کشورها، علامت تجاری ممکن است متشکل از یک یا چند حرف ، کلمه یا عدد باشد. همچنین علامت تجاری برگرفته از نماد ، اشکال سه بعدی، نمادهای صوتی مانند اصوات موسیقی، رنگ و یا رایحه دارای ویژگی متمایز کننده باشد، علامت تجاری میتواند شامل حرف ، کلمه و یا عدد و یا ترکیبی از آنها باشد. علاوه بر علائم تجاری که مبدأ تجاری کالاها یا خدمات را معین میکند، چند دسته دیگر از علائم نیز وجود دارند: * علائم جمعی MARKS COLLECTIVE : علامتهایی هستند که به انجمن یا مجموعه تعلق میگیرد بطوری که اعضای آن توسط این علامت خود را در سطح کیفی و یا سایر مجموعه مشخصات مورد نیاز آن انجمن یا مجموعه معرفی می نمایند. بعنوان مثال از کانون ها و یا انجمن ها میتوان یاد کرد که به عنوان نماینده گـــروهی خاص از کانون حسابداران ، سردفتران، مهندسین و یا معماران میباشند. * علائم تائیدی MARKS CERTIFICATION :علامتهایی هستندکه درمقابل اجرا و رعایت یکسری استانداردهای تعریف شده به ارائه دهنده خدمات و یا تولیدکننده اعطا میگردد. این علامت میتواند به هرکسی که بتواند تائیدکند محصول تولیدی او از طریق روشی تولیدشده که استانداردهای تعین شده را رعایت کرده است اعطا گردد. بعنوان مثال میتوان از استاندارد کیفی 9000 ISO ً که در جهان کاملا شناخته شده ، نام برد.

 
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با  گروه دفتر وکالت فرهاد مقدم تماس حاصل فرمایئد.